خدایا کاش من آن ماهی شناور در دریای معرفت تو بودم . چرا ما انسانها به خود بد میکنیم...چرا...خدایا کمکم کن ...اگر من آن مرغ یاحق نیستم بنده ام ...بنده ی خدایی که بنده هاشو دوست داره ... می دانم هر شب با لالایی تو خوابم میبره و هر صبح با ندای تو بر می خیزم ... خدایا میدانم لطف تو بر کول پشت من از صبح تا به شام واز شام تا به صبح مرا یاری و همراهی میکند...خدایا می ترسم .. می ترسم از روزیکه خشم تو را ببینم . میترسم از روزی که آتش قهر تو مرا به کام بلا ببرد ...

خدایا امشب دلم تو را صدا می زند جانشین تو بودن در زمین مسولیت سختی است؛

خدایاکمکم کن تا به روز محشر شرمنده ی تو ولطف و کرمت نگردم...


دسته ها :
سه شنبه بیست و دوم 11 1387
X