پیا مبر اکرم (ص) می فرماید :اگر هر بامداد و شامگاه بگویی سبحان الله و الحودالله و لااله الله و الله اکبر خداوند برای تو در بهشت ، در برابر هر تسبیح درخت های میوه غرس می کند که همواره میوه می دهند . (بحارج83ص257)

و نیز امام باقر (ع) می فرماید اگر کسی این تسبیحات را بگویدخداوند چهار پرنده از این اذکار می آفریند که آنها تا قیامت خدا را تسبیح و تقدیس می کنند . (بحارج90ص172)

این نشانه تجسم اعمال است . پرندگانی که خدا با این اذکار می آفریند در آسمان و زمین نیستند بلکه در فضای جان ذاکر و مسبح پدید می آیند و پرواز می کنند .

از امام صادق (ع) رسیده که اگر پس از گفتن تسبیحات حضرت فاطمه (س) یکبار لااله الاالله بگویید گناهان شما بخشوده می شود.

هم چنین نقل شده اگر نیازی داشتید ده بار یا الله بگویید و آنگاه حاجت خود را بخواهید که بر آورده می شود .

دسته ها : تجسم اعمال
پنج شنبه بیست و چهارم 11 1387

در دستورات دینی آمده است که اگر سیئه ای مرتکب شدید فورا حسنه ای انجام دهید تا آن سیئه را جبران کند . زیرا اگر سیئه متراکم شود در جان انسان چرک ایجاد و او را نابیناو ناشنوا می کند برای این کار ، ذکر دائمی خدا را توصیه کرده اند.

در قرآن آمده : یا ایها الذین امنو اذکروالله ذکرا کثیرا

دائما به یاد حق باشید این دوام یاد حق نمی گذارد انسان غفلت کن. (سوره احزاب آیه 41 )

در کتاب قلب سلیم نوشته ایه الله دستغیب آمده است که منظور از یاد خدا نه این است که به زبان سبحان الله و الحمدوالله و ... گوئیم (هر چند اینها ذکر می باشد) منظور این است اگر به چیزی برخورد کردی که خدا فرموده آنرا به جای آور، انجام دهی و اگر فرموده ترک کنی آنرا رها کنی ...

خدایا به من توفیق ده تا بتوانم آنچه را که فرمودی انجام ده ، انجام دهم و از آنچه نافرمانی توست دوری کنم .آمین

دسته ها : تجسم اعمال
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387

مجازاتهای جهان دیگر رابطه تکوینی با گناهانی که انجام می دهیم دارد . یعنی آنچه که در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکو کاران و بد کاران داده می شود تجسم خود عمل آنهاست . قرآن کریم می فرماید :

یا ایها الذین آمنو تقوالله و لتنظرنفس ما قدمت لغد و اتقوالله

ای ایمان داران پروای خدا داشته باشید و هرکسی بنگرد که چه چیزی برای فردای خود پیش فرستاده و از خدا پروا کنید .

خداوند به صورت امر می فرماید هرکسی بنگردد که برای فردای خود چه پیش فرستاده است ، سخن از پیش فرستادن است یعنی شما عینا همان چیز هایی را که اکنون می فرستید خواهید داشت .

یعنی آنچه به آدمی در آن جهان می رسد اعم از نصیم بهشتی و عذاب دوزخی ، همه چیزهایی است که آدمی خودش آماده و حاضر ساخته است ، ال اینکه در این دنیا آنها را نمی شناسند و در آخرت آنها را خواهند شناخت و این مضمون آیات بسیاری از قرآن کریم است که می فرماید : روز قیامت خدا به شما خبر می دهد که شما چه می کردید یعنی اکنون خبر ندارید که چه کار می کنید روز رستا خیز از کار خویش با خبر می شوید و کردار خود را خواهید دید .

عذاب و پاداش اخروی به عقیده دانشمندان بزرگ اسلامی با ظواهر بسیاری از آیات قرآن نیز تطبیق دارد و آن اینکه هر کرداری که از ماخواه خوب و خواه بد سر می زند ، یک صورت دنیوی دارد که ما می بینیم و یک صورت اخروی دارد که هم اکنون در دل آن عمل نهفته است و روز رستاخیز پس از تحولاتی که در آن رخ می دهد شکل دنیوی خود را از دست داده و به شکل رستاخیز جلوه می نماید .

دسته ها : تجسم اعمال
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387

ان العذاب الذی تعذبون به هو عملکم السیء الذی عملتموه و قد برزکم الیوم حقیقته :

عذابی که شما گرفتار آن می شوید همان عمل سوء شماست که انجام داده اید و امروز حقیقت آن ظاهر و آشکار شده است .

" تحریم آیه 7 "

دسته ها : تجسم اعمال
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X