پروردگارا... 
 به پیشگاه پاک و مقدست تقدیم می دارم  
 که بندگی فقط و فقط تو را سزد  
 آنچه داده ای بیش از شایستگی من است  
 گرچه درخور شایستگی توست ... 
  
چهارشنبه شانزدهم 11 1387

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد

 او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد

 او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد

 او می گوید صبر کن و بهترین را به تو می دهد

حالا میفهمم چرا بعضی وقتها هرچی دعا میکنی

جوابی برات نمی یاد

اونوقت فکر میکنی نکنه خدا فراموشت کرده             

اما خدا هیچ وقت بنده هاشو فراموش نمی کنه ...

چهارشنبه شانزدهم 11 1387

ابتدای آفرینش کلاغ و طوطی هر دو سیاه بودند

طوطی اعتراض کرد و خداوند اورا رنگارنگ آفرید

 اما کلاغ گفت" هر چه از دوست رسد نیکوست "

نتیجه این شد که میبینی : طوطی در قفس است و کلاغ آزاد

خدا کنه بتونیم به داده ها و نداده های خدا بگیم شکر......

چهارشنبه شانزدهم 11 1387
X